Wykształcenie z zakresu terapii z prowadzoną medytacją

„Często mamy lęki, które nie mają żadnej podstawy, co nie zmienia faktu, że są bardzo realne i silne. Nie ma znaczenia, czy nazwiemy je irracjonalnymi lub jak wielu uzdrowicieli uznamy, że pochodzą z poprzedniego życia: trzeba je potraktować poważnie.“

Moja metoda - prowadzenia kogoś w medytacja - oznacza poważne traktowanie jego lęków, wykazywanie dla nich zrozumienia i leczeniu ich.

Jak odbywa się leczenie poprzez medytację terapeutyczną?

Jak metoda prowadzona medytacja może skutecznie i długotrwale komuś pomóc, żeby puściły emocjonalne blokady i żeby można było żyć pełnią życia.

Ten kurs jest skierowany do wszystkich osób, które pracują terapeutycznie, jak również do osób, które chcą zająć się sobą i wyjaśnić swoją aktualną sytuacją życiową. 

Głównym tematem jest prowadzenie medytacja. Kolejne części kształcenia to nauka jak prowadzić klienta oraz zapoznanie z naukowymi podstawami stosowanej techniki.

Nauczą się Państwo,

  • jak prowadzić kogoś w stanie Alfa (ew. Theta)
  • jak mu pomóc w przeżyciu jego lęków i obchodzeniu się z nimi,
  • jak leczic cialo emocionalne

Najważniejsze wsparcie, które Państwo możecie komuś dać, polega na pokazaniu klientowi jak to jest możliwe i jak to się dzieje. 

Pierwsza część kursu: 17 do 21 maj 2017
W pierwszej części kursu nauczą się Państwo kompletnej techniki, jak wprowadzić klienta w stan Alfa i następnie wspierając go towarzyszyć mu poprzez prowadzona medytacja.
Głównym tematem będzie znalezienie sceny kluczowej wcześniejszych żyć i jej związku z obecną sytuacją życiową klienta (np. wzorce zachowania, choroby, wydarzenia losowe itp.). Oprócz tego będziemy ćwiczyć pracę z wyższym Ja, jak również możliwości świadomego przyjęcia jego przewodnictwa.

Druga część kursu: czerwiec 2017
W drugiej części kursu będziecie Państwo stosować i ćwiczyć poznaną technikę. Przy tym głównym tematem będzie obchodzenie się z emocjami i co możecie Państwo zrobić, żeby sesja stał się procesem leczenia poprzez pogodzenie się z przeszłością. Poza tym będziecie mogli Państwo poznać zarówno naukowe jak i religijne wyjaśnienia i punkty widzenia m.in. na następujące tematy:

stan Alfa, reinkarnacja, medytacja, cialo emocionalne

Holograficzny obraz świata będzie odgrywać tu decydującą rolę.

Kolejnym tematem drugiej części kursu jest nauka obchodzenia się z klientem i związanej z tym specjalnej techniki pytań.

Na tym kursie nauczą się Państwo nowego zawodu. Możecie Państwo poprzez prowadzona medytacja pomagać innym ludziom. Możecie Państwo za pomocą tych metod wspierać i udoskonalić dotychczasową terapeutyczną działalność.

Z mojego doświadczenia wynika, że około dwie trzecie uczestników wykorzystuje ten kurs jako obszerne doświadczenie samego siebie. Kurs trwa 2 razy 5 dni i będzie zakończony dyplomem.

Koszt kursu: 2700,- zł (2 x 1350,- zl)